Læs dit yndlingsblad

Inspiration

Fra legedatabasen

Fingerfægtning

En styrkeleg 1 mod 1

2 - 100 deltagere 2 - 10 min.
Indendørs / Udendørs
Finger fægtning

Kommende arrangementer

FDF giver børn og unge
et ståsted at møde verden fra.